KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM NĂM 2023 TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Tin hoạt động KHCN 20/04/2023

       Trong thời gian từ ngày 11-18/4/2023,  Viện Thuốc lá đã tiến hành tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện tại các vùng trồng phía Bắc, đoàn kiểm tra có sự tham gia của các Ban chuyên môn: Ban Kỹ Thuật, Ban Nghiên cứu Phát triển, Ban Tài chính Kế toán – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Lãnh đạo Viện Thuốc lá; đại diện phòng Kinh tế Kế hoạch và các Chủ nhiệm đề tài. 

09efa5179fb040ee19a146.jpg

1. Đánh giá công tác triển khai các nội dung của đề tài

Qua kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tổng kết, đánh giá công tác triển khai các nhiệm vụ tại các tỉnh phía Bắc như sau:

Viện Thuốc lá và các Chủ nhiệm đề tài đã triển khai đầy đủ các nội dung theo đề cương nghiên cứu đã được duyệt. Các thí nghiệm được bố trí đủ diện tích, tuân thủ sơ đồ thí nghiệm và các quy trình kỹ thuật theo từng nội dung nghiên cứu. Cụ thể:

Đề tài: Khảo nghiệm diện rộng tổ hợp thuốc lá lai GL10 tại Cao Bằng và Bắc Kạn.

Tổ hợp lai GL10 có sức sinh trưởng tốt, nổi trội so giống thuốc lá đối chứng; ít bị nhiễm các sinh vật hại chính như bệnh khảm lá thuốc lá (TMV), bệnh khảm lá dưa chuột (CMV), bệnh héo rũ vi khuẩn,…

39e267365d9182cfdb8038.jpgĐề tài: Điều tra tình hình sâu bệnh hại thuốc lá làm cơ sở dự báo và tư vấn biện pháp phòng chống phục vụ sản xuất nguyên liệu ở các tỉnh trồng thuốc lá của Việt Nam.

Các vùng trồng thuốc lá phía Bắc bị sâu bệnh gây hại mức độ không đáng kể đến nhẹ, đặc biệt là một số bệnh hại nặng hàng năm như: TMV, CMV, PVY, bệnh phấn trắng và bệnh đốm vòng. 

Qua trao đổi các chi nhánh sản xuất thuốc lá, đề tài đã thông báo, dự báo và tư vấn biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả, qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra. 

1c12f34a47d5988bc1c4.jpg

Thăm đồng ruộng thuộc đề tài điều tra sâu bệnh hại thuốc lá tại Chi Lăng - Lạng Sơn 

 Đề tài: Theo dõi diễn biến chất lượng thuốc lá nguyên liệu ở các vùng trồng cây thuốc lá chính trong cả nước.

Nhìn chung, cây thuốc lá ở các tỉnh phía Bắc có mức sinh trưởng khá và sâu bệnh gây hại nhẹ. Cây thuốc lá năm 2023 có mức độ sinh trưởng mạnh hơn, có thể cho năng suất và chất lượng cao hơn năm 2022.

4e3501adb632696c3023.jpg

Thăm đồng ruộng của đề tài diễn biến chất lượng thuốc lá nguyên liệu tại Cao Bằng

 

Đề tài: Nghiên cứu chọn lọc giống thuốc lá vàng sấy kháng một số bệnh hại chính cho các vùng trồng phía Nam.

Chọn lọc và thuần dòng đối với 14 dòng thuốc lá thuốc lá. Kết quả kiểm tra cho thấy các dòng 2012, 2014, 2020, 2024, 2027, 2030 và 2031 có độ đồng đều cao. Tất cả các dòng thể hiện mức độ kháng bệnh héo rũ vi khuẩn vượt trội so giống đối chứng K326.

649a131128b6f7e8aea758.jpg

Thăm đồng ruộng đề tài chọn lọc giống thuốc lá tại Ba Vì

2. Khuyến nghị

Đề nghị Viện Thuốc lá và các Chủ nhiệm đề tài tiếp tục thực hiện tốt các nội dung nghiên cứu đã triển khai tại các vùng trồng thuốc lá phía Bắc trong thời gian tới, cụ thể:

   - Đề tài khảo nghiệm diện rộng tổ hợp lai GL10: Tiếp tục đánh giá được tính phù hợp của tổ hợp lai GL10 tại Bắc Kạn và Cao Bằng, đặc biệt là đặc tính kháng bệnh héo rũ vi khuẩn 

   - Đề tài theo dõi sâu bệnh hại: Cần dự báo chính xác diễn biến sâu bệnh gây hại trên đồng ruộng và có biện pháp tư vấn hiệu quả, kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

   - Đề tài diễn biến chất lượng nguyên liệu thuốc lá: Thu thập các số liệu đồng ruộng nhằm đánh giá khách quan tình hình nguyên liệu ở các tỉnh phía Bắc trong năm 2023, cũng như so với các năm trước. Từ các kết quả điều tra, cần phân tích cơ cấu giống, điều kiện thời tiết ảnh hưởng tới chất lượng nguyên liệu thuốc lá, cũng như có tư vấn cụ thể khắc phục trong năm tới.

   - Đề tài Nghiên cứu chọn lọc giống thuốc lá vàng sấy kháng một số bệnh hại chính cho các vùng trồng phía Nam; Tiếp tục chọn lọc và thuần dòng để tạo ra các giống thuốc lá mới có độ thuần cao về hình thái và kháng với bệnh héo rũ vi khuẩn.