Tiêu điểm

mới nhất

Thông báo chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
27/07/2023
Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Giấy chứng nhận số 1922/GCN-BCT chứng nhận Công ty TNHH Một thành viên Viện Thuốc lá đã đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với ngành Công Thương trong lĩnh vực thử nghiệm đối với các sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà và các sản phẩm liên quan.
Xem chi tiết