Viện Thuốc lá

Xây dụng và phát triển

Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá được thành lập theo Quyết định số 240/LHTL-TC.QĐ ngày 10/10/1986 của Liên hiệp Thuốc lá Việt Nam với tên gọi là Phân Viện nghiên cứu Thuốc lá Hà Nội, tiền thân là Phòng nghiên cứu Trung tâm.

  • Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Một Thành Viên Viện Thuốc lá
  • Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Viện Thuốc lá
  • Tên giao dịch bằng tiếng Anh: TOBACCO INSTITUTE ONE MEMBER COMPANY LIMITED
  • Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 133 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: 84-4-38584666, 84-4-38584780
  • Fax: 84-4-38584322

Lịch sử hình thành và phát triển

1986

Viện Thuốc lá được thành lập theo Quyết định số 240/LHTL - TC.QĐ ngày 10/10/1986 của Liên hiệp Thuốc lá Việt Nam với tên gọi là Phân Viện nghiên cứu Thuốc lá Hà Nội, tiền thân là Phòng nghiên cứu Trung tâm.

1986

Viện Thuốc lá được thành lập theo Quyết định số 240/LHTL - TC.QĐ ngày 10/10/1986 của Liên hiệp Thuốc lá Việt Nam với tên gọi là Phân Viện nghiên cứu Thuốc lá Hà Nội, tiền thân là Phòng nghiên cứu Trung tâm.

1989

Ngày 14/3/1989 Liên hiệp Thuốc lá Việt Nam ban hành Quyết định số 41/LHTL-TC về việc: Đổi tên Phân Viện nghiên cứu Thuốc lá Hà Nội thành Viện nghiên cứu Thuốc lá Hà Nội.

1989

Ngày 14/3/1989 Liên hiệp Thuốc lá Việt Nam ban hành Quyết định số 41/LHTL-TC về việc: Đổi tên Phân Viện nghiên cứu Thuốc lá Hà Nội thành Viện nghiên cứu Thuốc lá Hà Nội.

1992

Ngày 31/10/1992 Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành Quyết định số 1011/CNn - TCLĐ về việc: Hợp nhất Viện nghiên cứu Thuốc lá TP. Hồ Chí Minh và Viện nghiên cứu Thuốc lá Hà Nội thành Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá.

1992

Ngày 31/10/1992 Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành Quyết định số 1011/CNn - TCLĐ về việc: Hợp nhất Viện nghiên cứu Thuốc lá TP. Hồ Chí Minh và Viện nghiên cứu Thuốc lá Hà Nội thành Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá.

2006

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, đồng thời để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và định hướng phát triển trong tương lai, Viện đã xây dựng đề án chuyển đổi tổ chức hoạt động trình các cấp có thẩm quyền, ngày 05/9/2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 206/2006/QĐ - TTg về việc: Thí điểm chuyển Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty TNHH một thành viên. Theo đó, ngày 10/11/2006 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ban hành Quyết định số 407/QĐ - TLVN về viêc: Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá.

2006

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, đồng thời để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và định hướng phát triển trong tương lai.

2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ban hành Quyết định số 138/QĐ - TLVN ngày 15/3/2016, phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện và Công ty TNHH MTV Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá được đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Viện Thuốc lá, tên viết tắt là Viện Thuốc lá.

Hiện nay, Viện Thuốc lá là doanh nghiệp Khoa học và công nghệ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do VINATABA nắm giữ 100% vốn điều lệ, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật. Chức năng nhiệm vụ của Viện là: Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thuốc lá; sản xuất thử nghiệm trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, đầu tư trồng trọt kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, phân tích kiểm định chất lượng thuốc lá nguyên liệu, thuốc lá điếu, hương phụ liệu phục vụ các đơn vị trong và ngoài ngành Thuốc lá; sản xuất phân bón hỗn hợp chuyên dùng cho cây thuốc lá và sản xuất hương liệu,...

2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ban hành Quyết định số 138/QĐ - TLVN ngày 15/3/2016, phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện và Công ty TNHH MTV Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá được đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Viện Thuốc lá, tên viết tắt là Viện Thuốc lá.

Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2005: Giai đoạn trưởng thành từ gian khó

Khi mới thành lập năm 1986 với cơ sở vật chất trang thiết bị vô cùng thiếu thốn chỉ với 4 phòng làm việc, mỗi phòng có diện tích 24 m2 tại tầng 2, nhà F6 Khu tập thể Thuốc lá Thăng Long và nhân sự có trên 10 cán bộ tâm huyết với nghề. Đến năm 1988, để đáp ứng cho yêu cầu phát triển, được sự tạo điều kiện và hỗ trợ của cấp trên cùng sự tiết kiệm chắt chiu của toàn thể CBCNV, Viện đã mua sắm được cơ sở nhà đất và chuyển trụ sở về làm việc tại địa chỉ 235 Nguyễn Trãi trên diện tích khu đất gần 1.200 m2 và một dãy nhà 2 tầng và một dãy nhà cấp 4 làm văn phòng.

Xem thêm

Giai đoạn 2006 đến nay: Đột phá và phát triển

Năm 2006, được coi là bước ngoặt của Viện Thuốc lá, ngày 05/9/2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 206/2006/QĐ - TTg về việc: Thí điểm chuyển Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty TNHH một thành viên. Theo đó, Viện Thuốc lá được tự chủ trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh; tự chủ trong công tác tổ chức, tài chính, nhân lực và đào tạo hợp tác quốc tế.

Xem thêm

Lĩnh vực kinh doanh

Viện Thuốc lá là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đã phát triển hoàn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá khép kín từ sản xuất nguyên phụ liệu đến thuốc lá điếu, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ thuốc lá.

Cơ cấu tổ chức

Ông Nguyễn Nam Giang

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty

Ông Nguyễn Văn Vân

Phó Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty

Ông Đào Nam Cao

Ủy viên BCH Đảng ủy – Phó Giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Ủy viên BCH Đảng ủy - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

Ông Nguyễn Hồng Thái

Ủy viên BCH Đảng ủy – Giám đốc CN Cao Bằng

Ông Nguyễn Văn Cường

Ủy viên BCH Đảng ủy – Giám đốc CN Bắc Giang

Ông Nguyễn Nam Giang

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty

Ông Nguyễn Văn Vân

Phó Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty

Ông Đào Nam Cao

Ủy viên BCH Đảng ủy – Phó Giám đốc Công ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT TV VIỆN THUỐC LÁ TẠI BA VÌ TẠI HÀ NỘI
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT TV VIỆN THUỐC LÁ TẠI BẮC GIANG
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT TV VIỆN THUỐC LÁ TẠI CAO BẰNG

Thành tích nổi bật

Huân chương
lao động hạng Nhất
Huân chương
lao động hạng 2
Huân chương lao động hạng 3
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Bằng khen các Bộ Công Thương
Bằng khen các Bộ Lao động Thương binh - Xã hội
Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng

Hợp tác
quốc tế

Tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới để nghiên cứu áp dụng vào thực tế của ngành thuốc lá Việt Nam.