KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM NĂM 2023 TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM 

Tin hoạt động KHCN 14/03/2023

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM NĂM 2023 TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM 

 Năm 2023, Viện Thuốc lá được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao thực hiện 09 nhiệm vụ KHCN, trong đó có 05 nhiệm vụ triển khai tại vùng trồng phía Nam. Hiện nay, cây thuốc lá thí nghiệm đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển tốt, là thời điểm thích hợp để tiến hành kiểm tra kết quả đã thực hiện.

 Viện Thuốc lá đã tiến hành tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện tại vùng trồng phía Nam từ ngày 06 - 10/3/2023, gồm các địa điểm thí nghiệm tại: Tây Ninh, Đắk Lắk và Gia Lai. Đoàn kiểm tra có sự tham gia của các Ban chuyên môn: Ban Kỹ Thuật, Ban Nghiên cứu Phát triển, Ban Tài chính Kế toán – Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Lãnh đạo Viện Thuốc lá; đại diện phòng Kinh tế Kế hoạch và các Chủ nhiệm đề tài.

tham-ruong-thi-nghiem-cac-giong-thuoc-la-burley-tai-xa-ya-to-mot-huyen-ea-sup-dak-lak.jpg

Thăm ruộng thí nghiệm các giống thuốc lá Burley tại xã Ya Tờ Mốt - huyện Ea Súp - Đắk Lắk

Qua kết quả kiểm tra, ông Phạm Hà Thành, phó Ban kỹ thuật - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổng kết, đánh giá công tác triển khai các nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam như sau:

1. Đánh giá công tác triển khai các đề tài

- Viện Thuốc lá và các Chủ nhiệm đề tài đã triển khai đầy đủ các nội dung theo đề cương nghiên cứu. Các thí nghiệm được bố trí đủ diện tích, tuân thủ sơ đồ thí nghiệm và các quy trình kỹ thuật theo từng nội dung nghiên cứu. 

- Các thí nghiệm về giống có sức sinh trưởng khá tốt và đã xác định được các giống thuốc lá có tính nổi trội về sinh trưởng và kháng bệnh tại các vùng thí nghiệm, cụ thể: 

  + Đề tài chọn giống kháng bệnh: Đã xác định được dòng 2024 (CT3) và 2031 (CT5) nổi trội về mức sinh trưởng và tính kháng bệnh héo rũ vi khuẩn và khảm lá thuốc lá tại vùng Tây Ninh và Gia Lai.

tham-ruong-thi-nghiem-cac-giong-thuoc-la-khang-mot-so-benh-hai-chinh-tai-tay-ninh-va-gia-lai.jpg

 Thăm ruộng thí nghiệm các giống thuốc lá kháng một số bệnh hại chính tại Tây Ninh và Gia Lai

   + Đề tài chọn lọc các giống Burley tại Đắk Lắk: Đã xác định được Giống KY 14  và Banket A1 có mức độ sinh trưởng tốt nhất, góc đóng lá thấp, lá to, dày, số lá nhiều (26-28 lá kinh tế) và ít sâu bệnh.

   

imgonline-com-ua-twotoone-trk90pyard2.jpg

 Thăm ruộng thí nghiệm các giống thuốc lá Burley tại xã Ya Tờ Mốt - huyện Ea Súp - Đắk Lắk

 

imgonline-com-ua-twotoone-m39isxn9dy1albz.jpg

Giống thuốc lá Burley: KY 14 (G2) và Banket A1 (G4)

 6.png

 Nhà hong phơi thuốc lá Burley

   + Giống thuốc lá Oriental tại Đắk Lắk, giống Basma 16, Hanski 227 sinh trưởng phát triển khá, bước đầu đánh giá nguyên liệu hái lần 2 có hương thơm đặc trưng của thuốc Oriental. Hình thức hong phơi trên liếp bước đầu đánh giá sơ bộ đã tiết kiệm chi phí nhân công so với hong phơi dây xiên.

imgonline-com-ua-twotoone-wqiwnkqh2cp1q.jpg

Hình ảnh ruộng thí nghiệm thuốc lá Oriental

imgonline-com-ua-twotoone-xbn4xyllxn.jpg

Hình ảnh hong phơi thuốc lá Oriental

2. Khuyến nghị

Đề nghị Viện Thuốc lá và các Chủ nhiệm đề tài tiếp tục thực hiện tốt các nội dung nghiên cứu đã triển khai để đánh giá được các giống thí nghiệm phù hợp cho từng vùng thuốc lá phía Nam. 

Đối với đề tài đề tài thuốc lá Oriental, chủ nhiệm đề tài cần đánh giá phương pháp hong phơi đảm bảo tiết kiệm nhân công và nâng cao chất lượng thuốc lá.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA ĐỀ TÀI SÂU BỆNH VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ

TẠI GIA LAI VÀ TÂY NINH

11.jpg

Kiểm tra ruộng theo dõi diễn biến chất lượng thuốc lá tại Gia Lai

 12.jpg

 Kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại thuốc lá tại Gia Lai