Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Công Thương thực hiện năm 2022

Tin hoạt động KHCN 09/11/2023

       Ngày 01/11/2023, tại trụ sở Viện Thuốc lá, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp đánh giá nghiệm thu kết quả đạt được của các nhiệm vụ KHCN năm 2022 do Viện Thuốc lá chủ trì thực hiện. Tham gia buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ theo Quyết định số: 1596/QĐ-BCT ngày 29/6/2023; Về phía Viện Thuốc lá có sự tham gia của Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng/ phó phòng Sinh học và các cán bộ thực hiện nhiệm vụ cùng cán bộ theo dõi nhiệm vụ các phòng KTKH, TCKT.

65b19a9401b5d7eb8ea481.jpg

     - Đánh giá nghiệm thu kết thúc nhiệm vụ: “Lưu giữ, bảo quản nguồn gen cây thuốc lá” thực hiện năm 2022. Nhiệm vụ đã lưu giữ an toàn và nguyên trạng 91 nguồn gen thuốc lá hiện có tại Việt Nam bằng phương pháp bảo quản sinh trưởng chậm và bảo quản lạnh trung hạn nhằm phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp các mục tiêu nghiên cứu khoa học cho ngành công nghiệp thuốc lá như làm nguồn vật liệu khởi đầu trong công tác chọn tạo giống thuốc lá mới, đánh giá nguồn gen thuốc lá, khảo nghiệm giống thuốc lá, nghiên cứu sâu bệnh hại thuốc lá… Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả đạt được của các nhiệm vụ, đã thực hiện đầy đủ về số lượng, khối lượng và chủng loại sản phẩm so với hợp đồng đã ký với Bộ Công Thương. 

5a6d6341f8602e3e777184.jpg

            - Đánh giá nghiệm thu tiến độ nhiệm vụ: “Khảo nghiệm bộ giống thuốc lá kháng bệnh chọn tạo trong nước tại các vùng trồng miền núi phía Bắc” và nhiệm vụ: “Nghiên cứu cải tiến môi trường bảo quản sinh trưởng chậm nguồn gen cây thuốc lá” thực hiện từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2023. Hội đồng đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ này đã đảm bảo đúng tiến độ các nội dung nghiên cứu theo Hợp đồng KHCN đã được ký kết với Bộ Công Thương và đồng ý để các nhiệm vụ thực hiện tiếp các nội dung nghiên cứu tiếp theo.

28f724f8bfd9698730c883.jpg

            Kết thúc cuộc họp nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng có tham quan phòng lưu giữ cây bằng phương pháp bảo quản sinh trưởng chậm tại Viện Thuốc lá.

052d90640b45dd1b845486.jpg

5ed4352021fdf7a3aeec.jpg