Tiêu điểm

mới nhất

Effects of light quality on growth, development, and photosynthesis of tobacco genetic resources in vitro. African Journal of Biological Sciences. Q4
23/05/2024
    Năm 2022 - 2024, Viện Thuốc lá được Bộ Công Thương giao thực hiện nhiệm vụ KHCN “Cải tiến môi trường bảo quản sinh trưởng chậm nguồn gen thuốc lá”, dựa trên các kết quả nghiên cứu, Viện Thuốc lá đã đăng tải bài báo trên tạp chí African Journal of Biological Sciences tại Nam Phi, chất lượng Q4. Với nội dung như sau:
Xem chi tiết