Viện Thuốc lá

Sự ra đời và phát triển của Viện Thuốc lá với kỳ vọng góp phần công sức để đưa ngành Thuốc lá phát triển lên một tầm cao mới, trên nền tảng công nghệ mới, đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu.

  • 36 năm hoạt động

    Giữ vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh thuốc lá

  • 100+ nhân viên

    Nhiều cán bộ có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ là các chuyên gia đầu ngành

  • 500+ lò sấy thuốc lá

    Phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương

Tin tức mới nhất

Xem tất cả

Thông tin tuyển dụng

Viện Thuốc lá tuyển dụng 01 Phó phòng Công nghệ
Viện Thuốc lá tuyển dụng 01 Phó phòng Công nghệ
07/05/2024

Xem thêm

Thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng trưởng phòng kế toán
Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá tuyển dụng nhân sự giữ chức vụ ...
17/01/2024

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động

Viện Thuốc lá là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đã phát triển hoàn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá khép kín từ sản xuất nguyên phụ liệu đến thuốc lá điếu, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ thuốc lá.

Hợp tác quốc tế

Tiếp cận các công nghệ tiên tiến trên thế giới để nghiên cứu áp dụng vào thực tế của ngành thuốc lá Việt Nam.