Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ ngành thuốc lá

Tin hoạt động 30/08/2023

        Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá là doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng đầu của ngành Công Thương trong lĩnh vực thuốc lá.

         Với sự nỗ lực vượt bậc, qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá đã trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng đầu của ngành Công Thương trong lĩnh vực thuốc lá. Hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh của Viện thời gian qua đạt những kết quả tích cực.

Bài báo được đăng tải trên báo Công Thương ngày 30/8/2023

https://congthuong.vn/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-nganh-thuoc-la-269402.html