Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá khẳng định vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh thuốc lá

Tin hoạt động 14/10/2022

Ngày 06/10/2022, Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch 03 tháng cuối năm. Với sự tham gia của Ban lãnh đạo Viện và lãnh đạo của các Phòng ban, Chi nhánh thuộc Viện. Hội nghị đã đánh giá được tình hình khó khăn, thuận lợi, kết quả đạt được trong thời gian qua và xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt chú trọng công tác sản xuất kinh doanh nguyên liệu để khẳng định được vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh.

Chi tiết xem tại: https://congthuong.vn/khang-dinh-vai-tro-dan-dat-trong-chuoi-gia-tri-san-xuat-kinh-doanh-thuoc-la-223169.html?zarsrc=30&utm_campaign=zalo&utm_medium=zalo&utm_source=zalo