Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá vinh dự được Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội trao Giấy khen và tuyên dương thực hiện tốt các chính sách, pháp luật thuế năm 2022

Tin hoạt động 29/11/2023

       Tại Hội nghị tuyên dương các điển hình thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội được Cục Thuế Hà Nội tổ chức vừa qua, Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá vinh dự được Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội trao Giấy khen và tuyên dương thực hiện tốt các chính sách, pháp luật thuế năm 2022

       Nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của các DN, doanh nhân, cũng như động viên, cổ vũ cộng đồng DN, doanh nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tháng 10/2023 Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Tuyên dương người nộp thuế (NNT) tiêu biểu thủ đô năm 2022” vinh danh 154 DN, đại diện cho 260 DN, NNT tiêu biểu có thành tích sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022, đã được UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và Cục Thuế Hà Nội tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen.

       Trong 260 doanh nghiệp, người nộp thuế được tuyên dương, Viện Thuốc lá đã Vinh dự được Tổng Cục trưởng Cục thuế Hà Nội tặng Giấy khen về việc Đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2022 theo Quyết định số 68328/QĐ-CTHN ngày 21/9/2023.

b2288ba430ba99e4c0ab.jpg

Giấy khen Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá 

     Thông tin về việc Viện được tặng Giấy khen chấp hành tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2022 đã được đăng tải trên tập san của Cục Thuế Hà Nội số ra năm 2023, trang 30, số thứ tự 144; Tạp chí Thuế nhà nước số 41(972) ra ngày 9/10/2023, trang 15, số thứ tự 144; Báo Hà Nội mới, số 19633, ngày 22/10/2023, trang 5, mục Thông tin kinh tế xã hội, số thứ tự 144 và Thời báo tài chính Việt Nam số 121 (414-năm thứ 31) ngày 9/10/2023, trang 10, mục chuyên đề, số thứ tự 144.

      Năm 2022, môi trường và điều kiện SXKD có nhiều biến động. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNV LĐ, sự chủ động, linh hoạt của ban lãnh đạo trong công tác điều hành, Viện đã từng bước tháo gỡ khó khăn để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Song song với các giải pháp thực hiện tốt các hoạt động, Viện Thuốc lá luôn nắm vững và tuân thủ chặt chẽ những chính sách pháp luật về thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Sự ghi nhận và tuyên dương của Cục thuế Hà Nội là niềm động viên đối với sự cố gắng và kết quả đã đạt được của Viện Thuốc lá trong thời gian qua. 

      Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục đổi mới đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, đồng thời cập nhật và tuân thủ nghiêm túc các quy định về chính sách, pháp luật về Thuế.