Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin Đảng - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên 23/06/2023

             Ngày 16/6/2023, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

289b310bbaf56aab33e4.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Thuốc lá lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

         Thay mặt Đảng ủy Viện, Đồng chí Nguyễn Văn Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Thuốc lá lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo báo cáo sơ kết, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Viện Thuốc lá đã được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy Viện Thuốc lá đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Viện. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. Năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ngày càng được nâng lên. Đảng ủy Viện Thuốc lá đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 8,3%/năm và thu nhập bình quân tăng 5%/năm.

         Đồng thời, trong giai đoạn này, Viện được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cấp bổ sung vốn điều lệ, hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng Viện  Dự án đầu tư thiết bị nâng cấp Phòng Phân tích của Viện.

          Hàng năm, Đảng bộ Viện Thuốc lá được Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2020-2022, Viện Thuốc lá được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện của Tổng công ty; Năm 2020, 2022 Viện Thuốc lá được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng Cờ thi đua.

78a035b2be4c6e12375d.jpg

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chúc mừng Đảng bộ Viện Thuốc lá hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có những chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện đã đề ra. Đồng thời, đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Viện và đề nghị Đảng ủy Viện Thuốc lá tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiên định với mục tiêu đưa Viện trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ thuốc lá hoạt động năng động, có hiệu quả, đặc biệt là tuân thủ pháp luật. Tập trung nghiên cứu những đề tài có tính ứng dụng cao; tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong ngành và quản lý kinh tế. Giữ vững và phấn đấu mở rộng vùng trồng nguyên liệu có chất lượng cao. Thực hiện tốt các quy định trong quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, rà soát, cập nhật các quy chế, quy định của Viện phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định của Nhà nước; có các giải pháp để giải quyết các tồn tại, hạn chế vướng mắc trong thời gian qua; tăng cường áp dụng công nghệ tin học, kỹ thuật số trong quản trị, lĩnh vực khoa học công nghệ; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, thiên tai... Đồng thời, với ý thức trách nhiệm, sự đoàn kết nhất trí cao của Viện trong thời gian qua, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.  

69cab03b38c5e89bb1d4.jpg

Đồng chí Nguyễn Nam Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty TLVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Thuốc lá phát biểu tại Hội ngh

            Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Viện, đồng chí Nguyễn Nam Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Hoàng Mai. Trong thời gian tới, Đảng ủy Viện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số chủ trương lớn, có tính chiến lược liên quan đến sự phát triển dài hạn của Viện như đầu tư, phát triển vùng trồng thuốc lá nguyên liệu của Viện tại Tây Nguyên theo hướng hiện đại; tiếp tục quan tâm, kiện toàn, phát triển đội ngũ nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân lực làm công tác khoa học công nghệ, kinh tế kỹ thuật của ngành Thuốc lá; đồng thời, tiếp tục giải quyết những tồn tại của Viện. Thay mặt Đảng ủy Viện, đồng chí Nguyễn Nam Giang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Viện gương mẫu, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, chủ động nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Thuốc lá lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.