Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá

Tin Đảng - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên 25/03/2024

     Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024

     Đến dự với Hội nghị, về phía Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, có sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên; Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn TCT TLVN và đại diện các các ban chuyên môn của Tổng công ty TLVN.

      Về phía Viện Thuốc lá có sự tham dự của ông Nguyễn Nam Giang - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công ty, Ông Nguyễn Văn Vân - Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, cùng toàn thể Ban Giám đốc và 51 đại biểu đại diện cho 94 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Viện. 

e8f6cc10d01c7f42260d.jpg

Hình ảnh Lễ chào cờ tại Hội nghị người lao động

       Trong nội dung Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Vân đã thay mặt đoàn chủ tịch điểm lại  những kết quả đạt được trong công tác NCKH và SXKD của Viện năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau: 

         Năm 2023, khối lượng công việc phát sinh cần giải quyết nhiều, môi trường và điều kiện SXKD có nhiều biến động. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNV LĐ, Viện đã từng bước tháo gỡ khó khăn để thực hiện các mục tiêu đã đề ra: 

        - Đối với công tác NCKH: 100% các nhiệm vụ các cấp thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, khối lượng công việc, tiến độ và kinh phí đã được phê duyệt. Kết quả nghiệm thu với 03 nhiệm vụ xếp loại xuất sắc và có 05 bài báo đăng tải trên tạp chí nước ngoài.

        - Đối với công tác SXKD: một số mảng hoạt động của Viện như dịch vụ phân tích thử nghiệm, sản xuất phân bón, hương liệu vẫn được duy trì ổn định, đảm bảo chất lượng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của các khách hàng. Công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh nguyên liệu tiếp tục có những bước cải tiến trong quá trình đầu tư sản xuất (thực hiện mô hình sản xuất nguyên liệu chất lượng cao). Sản lượng thu mua và tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay bằng 105% so với kế hoạch; Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh bằng 113% so với kế hoạch. Thực hiện nộp ngân sách đúng, đủ theo quy định. Lợi nhuận trước và sau thuế bằng 105% so với kế hoạch. Đặc biệt là chỉ tiêu về thu nhập bình quân của người lao động tăng 27% so với kế hoạch 2023 và tăng 27,6% so với thực hiện năm 2022, việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo.

        - Công tác khác: Được sự hỗ trợ của Lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các ban chuyên môn, về cơ bản việc giải quyết vướng mắc liên quan đến khoản hỗ trợ 30 tỷ đồng đã được Viện triển khai hạch toán và nộp thuế theo quy định (đã nộp 6 tỷ đồng tiền thuế), còn lại khó khăn liên quan tới quỹ trồng và chế biến nguyên liệu Viện đang tích cực làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết.

         Trong thời gian tới, Viện tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu NCKH và SXKD năm 2024 đã được Tổng Công ty phê duyệt. Đối với công tác NCKH, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đốc thúc để thực hiện tốt các nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ mới về các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, sản phẩm hương liệu đáp ứng được nhu cầu của đơn vị khách hàng. Trong công tác SXKD triển khai trọng tâm là công tác SXKD nguyên liệu thuốc lá, trong thời gian tới Viện sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo thu mua nguyên liệu đạt sản lượng theo kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng nguyên liệu thuốc lá; Đồng thời tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực đỗi ngũ cán bộ NCKH đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy chế lương thưởng để khuyến khích và thu hút người lao động; tiếp tục phổ biến, thực hành văn hóa doanh nghiệp trong toàn thể CBCNV-NLĐ.

5264a8c2b0ce1f9046df.jpg

Ông Nguyễn Văn Vân – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty phát biểu

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV TCT biểu dương, ghi nhận những kết quả Viện đạt được trong năm 2023 và chỉ đạo trong thời gian tới cần tập trung bám sát kế hoạch đã được TCT phê duyệt, chủ động thực hiện các giải pháp linh hoạt nhằm duy trì hoạt động NCKH và SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. 

2bed01b60cbaa3e4faab.jpg

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam phát biểu chỉ đạo

       Thay mặt toàn thể CBCNV-NLD Viện Thuốc lá Ông Nguyễn Nam Giang – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công ty gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Lãnh đạo TCT trong thời gian qua, đồng thời thể hiện lòng quyết tâm, đoàn kết đồng lòng, cùng nỗ lực để hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Viện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty cũng như nhận sự hỗ trợ từ các ban, các đơn vị, đối tác, chính quyền địa phương trong giai đoạn tới.

8bfd5f2d5221fd7fa430.jpg

Ông Nguyễn Nam Giang - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công ty phát biểu đáp từ

    Hội nghị người lao động là hoạt động được thực hiện hàng năm tại Công ty, đây là dịp để tập thể CB-CNV và Ban Lãnh đạo Công ty cùng nhau nhìn lại những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong năm qua. Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CB-CNV, tạo điều kiện để CB-CNV được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình.

     Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự thống nhất cao của đại biểu tham dự về nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước Lao động tập thể năm 2024.