TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ KHÓA XIII

Tin Đảng - Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên 07/07/2023

          Ngày 30/6/2023, Đảng ủy Viện Thuốc lá đã có Công văn số 639-CV/ĐUVTL về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. 

            Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đảng ủy Viện Thuốc lá đăng tải nội dung Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Website của Viện.

            Nội dung Tài liệu tuyên truyềnBài phát biểu của Tổng Bí thư được đăng tải tại đây. Đề nghị các Chi bộ trực thuộc triển khai nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

bai-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-tai-hn-so-ket-giua-nhiem-ky-trung-uong-dang-khoa-xiii.pdf