KẾT QUẢ TRỒNG THỬ NGHIỆM CÁC GIỐNG THUỐC LÁ ORIENTAL TẠI ĐẮK LẮK, VIỆT NAM NĂM 2022

Bài báo KHCN và tài liệu KHCN khác 12/06/2023

Năm 2022, Viện Thuốc lá tiến hành thử nghiệm 6 giống thuốc lá Oriental: Basma 16, Kozarsko, Hanski 227, Rila 89, Dupnitsa 733 và Basma X tại Đắk Lắk dựa trên kết quả thí nghiệm giống, canh tác và hái sấy tại Ninh Thuận và Đắk Lắk năm 2021. Kết quả trồng thử nghiệm đã xác định được giống Basma and Hanski 227 thích hợp cho vùng Đắk Lắk và các giống này phát triển tốt, cho năng suất cao và chất lượng tốt. Kết quả của đề tài đã được đăng tải trên tạp chí Journal of Experimental Agriculture International, Tập 45, số 7, trang 105 -112, 2023. Thuộc hệ thống ICV: 100

oriental-tobacco-in-dak-lak.pdf